Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Silah sahibi olmak, tüm devletler tarafından, kimisinde daha sert kimisinde daha gevşek de olsa belirli yasalarla kurallara bağlanmıştır. Elbette durum Türkiye’de de bundan farklı değil.
 
Ülkemizde silah ruhsatı alırken yerine getirilmesi gereken prosedürler 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” ve ona bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Uygulanmasını Gösteren Yönetmelik” çerçevesinde uygulanır.
 
Peki silah ruhsatı nasıl alınır, hangi evrak ya da belgelere ihtiyaç duyulur?
 
Öncelikle farklı türdeki ateşli silahlar için farklı ruhsat türleri olduğunu belirtmekte yarar var. Bunlar yivli silah olarak nitelendirilen tabancalar ve yivsiz silah kategorisine giren av tüfekleri için alınan ruhsat türleridir. Bu ruhsatların mahiyeti her ne kadar farklı olsa da ruhsat alımı sırasında uygulanan prosedürler birbirine çok yakındır. Fakat biz yine de her iki ruhsat için gerekli olan evrak ve belgeler ile uygulamaları ayrı ayrı aktaracağız.
 
Detaylara geçmeden önce, silah ruhsatı başvurusu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 21 yaşını doldurmuş olmak ve yukarıda adı geçen yönetmelikteki şartları taşıyor olmak gerektiğini belirtelim. Siz de bu şartları karşılıyorsanız silah ruhsatı başvurusunda bulunabilirsiniz.
 
 
 
Tabanca ruhsatı için hangi belgeler gerekir?
 
Türkiye’de tabanca sahibi olabilmeniz için öncelikle ruhsat almanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gerekense, mevzuatta belirtilen belgelerle birlikte, bulunduğunuz yerleşim yerinde ruhsat vermeye yetkili mercilere başvurmak. Bu merciler, ikamet adresine göre ilçe emniyet müdürlükleri ya da jandarma komutanlıkları olabilir.
TOP
WhatsApp chat